9 Cách Tự Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nhanh Và Hiệu Quả

Cách 1: Tự Xác Định Mục Tiêu Cụ Thề Và Rõ Ràng     Để việc tự học tiếng Anh giao tiếp của bạn có thể tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn và nhanh hơn, trước tiên bạn PHẢI xác định được mục tiêu tự học tiếng Anh một cách cụ thể và rõ ràng.     Elbert Hubbard – nhà triết học Mỹ đã từng nói rằng: “Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hằng … [Read more...]

error: Content is protected !!