Bằng Cách Nào Học Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt Qua Xem Phim?

Bạn thân mến! Bạn chán ngấy với những giờ học tiếng Anh khô khan và không mang lại hiệu quả? Bạn muốn kết hợp xem phim với học tiếng Anh giao tiếp để giải trí Thế nhưng: Bạn đã học tiếng Anh giao tiếp qua phim thực sự đúng cách chưa? Bạn chẳng biết chọn xem phim tiếng Anh nào hay và làm sao có thể hiểu phim tiếng Anh như phim việt Nam?   Không ít người muốn học tiếng … [Read more...]

error: Content is protected !!