Làm Thế Nào Để Viết Thư Tiếng Anh Hay?

  Làm thế nào để viết thư tiếng Anh đúng và thuyết phục người đọc ? Làm thế nào để viết thư tiếng Anh hay, lôi cuốn và hấp dẫn ? Phải chăng khi viết thư , chúng ta cần nắm những thủ thuật và kỹ năng viết tiếng Anh thôi miên độc giả ?   Thư tiếng Anh đóng một vài trò quan trọng khi trả lời mail cho khách hàng, đối tác , sếp nước ngoài kể cả trong tuyển dụng. Hoặc đơn giản bạn muốn … [Read more...]

error: Content is protected !!