Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Ai cũng khát khao sở hữu năng lực giao tiếp tiếng Anh tốt. Đặc biệt những anh chị đang làm trong lĩnh vực ngân hàng  luôn muốn mình có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo trong lĩnh vực ngân hàng của mình.

Chính vì thế, họ  mong được cập nhật và trao dồi  những từ  vựng tiếng Anh chuyên về ngân hàng mỗi ngày. Quan trọng hơn, là có thể sử dụng chúng vào trong giao tiếp tiếng Anh hiệu quả. Bởi một số bạn than rằng học từ vựng chuyên nghành về ngân hàng thật khô kha, khó nhớ, và chưa thể vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh được vì học tiếng Anh trong trường dường như cưỡi ngựa, xem hoa…

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Thấu hiểu từng khó khăn của một số bạn làm trong ngân hàng, trung tâm tiếng Anh Orest đã chia sẻ các câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng trong ngân hàng để ta vận hành trong giao tiếp tiếng Anh  nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Trang bị cho mình kỹ năng tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp trong ngân hàng, điều đó có nghĩa là mình đang nắm trong tay một cơ hội  lớn để cải thiện hiệu suất công việc của mình, tăng doanh thu cho ngân hàng.

Dù là nhân viên ngân hàng hay khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng cần nên biết  giao tiếp tiếng Anh về ngân hàng khi cần thiết giao dịch với các đối tác nước ngoài.

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Đặc biệt là nhân viên ngân hàng cần phải giỏi tiếng Anh để chuyên môn hóa nghiệp vụ và giúp khách hàng dễ dàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trong và ngoài nước.

Để hiểu rõ về các câu tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong ngân hàng , hãy đọc kỹ bài viết mà Trung tâm tiếng Anh Orest chia sẽ dưới đây và thực hành chúng bằng cách đặt nhiều câu đa dạng  với từ nhiều lần càng giúp mình nhớ từ lâu và chắc hơn.  Càng chịu khó thực hành giao tiếp tiếng Anh về ngân hàng mỗi ngày, càng giúp ta nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt về ngân hàng cho chính mình.

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Đây là mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng. Nào ta cùng học nhé!

 1. Crossed cheque  /krɒst  tʃek/(n) : Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

a cheque that has two  line across ot to show that it can only  be paid

into a bank account  and not exchanged for cash

 1. Open cheque/tʃek/ (n) : Séc mở
 2. Bearer cheque/ˈbeə.rər/  (n)  : Séc vô danh
 3. Draw/drɔː/ (v): rút
 4. Drawee/drɔːˈiː/ (n) : ngân hàng của người ký phát

bank or person asked to make a payment by a drawer

 1. Drawer/drɔːr/ (n) » Payer: người ký phát (Séc)

person who write  a cheque and instructs a bank to make payment to

another person

 1. Payee/peɪˈiː/  (n) : người đươc thanh toán
 2. Bearer/ˈbeə.rər/  (n): người cầm (Séc)

Person who receive money from some one or whose name  is on a cheque

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

 1. In word/wɜːd/ : (tiền) bằng chữ
 2. In figures/ˈfɪɡ.ər/ : (tiền) bằng số
 3. Cheque clearing/ˈklɪə.rɪŋ/ : sự thanh toán Séc
 4. Counterfoil/ˈkaʊn.tə.fɔɪl/   (n) : cuống (Séc)

a piece of paper kept after  writing a cheque as a record  of  the deal which has taken place

 1. Voucher/ˈvaʊ.tʃər/  (n): biên lai, chứng từ
 2. Encode/ɪnˈkəʊd/   (v): mã hoá
 3. Sort code/sɔːrt  kəʊd/ (n): Mã chi nhánh Ngân hàng
 4. Code word/ˈkəʊd ˌwɜːd/ (n): ký hiệu (mật mã)
 5. Decode/diːˈkəʊd/  (v): giải mã  (understand the mean  of the message writen in code)
 6. Pay into/peɪ/: nộp vào
 7. Proof of indentify/pruːf/ /aɪˈden.tɪ.faɪ/   : bằng chứng nhận diện
 8. Authorise/ˈɔː.θər.aɪz/  (v) : cấp phép

Authorisation /ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən/  / (n)

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

 1. Letter of authority/ɔːˈθɒr.ɪ.ti/ : thư ủy nhiệm
 2. Account holder/əˈkaʊnts/ /ˈhəʊl.dər/  (n): chủ tài khoản
 3. Expiry date: ngày hết hạn

date on which a document is no longer valid

 1. ATMs: AutomaticTeller Machine
 2. BACS: dịch vụ thanh toán tư động giữa các ngân hàng

The Bankers Automated Clearing Service

 1. CHAPS: hệ thống thanh toán bù trừ tự động

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào sân chơi chung của nền kinh tế quốc tế, bên cạnh đó hàng loạt những ngân hàng đầu tư ở Việt Nam đã cho thấy môi trường kinh doanh tại Việt Nam ngày càng năng động. Đứng trước những sự thay đổi phát triển chóng mặt đó, sử dụng tiếng Anh giao tiếp  trong công việc cũng đóng vai trò quyết định sự thành công của cá nhân và của cả ngân hàng.

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Vì vậy, làm chủ năng lực giao tiếp tiếng Anh tốt trong lĩnh vực chuyên môn của mình là  hành trang vô cùng quan trọng trong quá trình giao dịch kinh doanh, giao thương, xuất nhập khẩu.  Ngoài ra tiếng Anh là nhân tố quan trọng không nhỏ đóng góp vào cơ hội thăng tiến, làm việc tại các tập đoàn quốc tế với mức lương hấp dẫn, cơ hội học, công tác, và du lịch nước ngoài….

 Vì vậy, nếu như tiếng Anh của mình còn hạn chế , NGAY BÂY GIỜ hãy trang bị và trao dồi  trình độ  giao tiếp tiếng Anh của mình tốt hơn ngày hôm qua.Việc học tiếng Anh giao tiếp không bao giờ là muộn, Nếu biết phấn đấu làm việc và cố gắng học anh văn giao tiếp hết mình thì chinh phục thành công về giao tiếp tiếng Anh là trong tầm tay mình.

Tận Hưởng Các Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Ngân Hàng

Tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng sẽ không yêu cầu mình quá nhiều trong việc ghi nhớ hay học thuộc lòng, hãy tạo cho mình một thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Và chỉ khi tìm ra được cho mình những mục tiêu thiết thực hữu ích nhất để học 5 câu tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng , thì sớm nâng cao vốn từ tiếng Anh trong ngân hàng. Càng có nhiều từ vựng tiếng Anh về ngân hàng, bạn càng phản xạ giao tiếp tiếng Anh nhanh trong chuyên mình của mình.

Việc bổ túc các mẫu câu tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng là rất cần thiết. Trung tâm tiếng Anh Orest tin rằng với những câu tiếng Anh giao tiếp trong ngân hàng mà Orest chia sẽ sẽ giúp các bạn có thể cập nhật vốn từ vựng tiếng Anh về ngân hàng của mình để áp dụng hiệu quả trong  công việc và cuộc sống cho mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và làm việc thành công!

Protected by Copyscape

error: Content is protected !!